Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ i BASF Polska wspólnie na rzecz wzmocnienia działalności badawczej

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz firma BASF Polska podpisały porozumienie o współpracy.

Budynek Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz firma BASF Polska podpisały porozumienie o współpracy. Wspólne działania stron umowy będą miały na celu z jednej strony pobudzenie aktywności innowacyjnej i transferu wiedzy do praktyki przemysłowej, z drugiej zaś kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.

 

Kooperacja będzie obejmowała organizację staży studenckich, praktyk i kursów oraz realizację branżowych prac dyplomowych magisterskich i doktoratów wdrożeniowych. Osobnym obszarem współpracy będzie realizacja projektów typu Proof of Concept, w ramach których firma BASF będzie mogła finansować prowadzone w uczelni badania leżące w zakresie jej zainteresowania. Podmioty deklarują również wolę wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

- Zawarte porozumienie jest elementem dalekosiężnej strategii rozwoju Wydziału Chemii UJ, w ramach której stawiamy na wzmocnienie działalności badawczej o charakterze aplikacyjnym, poszukując wiarygodnych i proinnowacyjnych partnerów z sektora przedsiębiorstw - mówi dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Piotr Kuśtrowski.

Firma BASF Polska chętnie angażuje się w długofalowe projekty o charakterze edukacyjnym. Synergia nauki i biznesu jest jedną z kluczowych kwestii w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania dzisiejszego świata.

- Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim ma dla nas dwa wymiary. Z jednej strony pozwala zaadresować potrzeby rekrutacyjne, z drugiej daje studentom możliwość uczestnictwa w programie, który pomoże im przygotować się do wyzwań zawodowych - podkreśla dr inż. Bartosz Ura z Zakładu Produkcji Katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej.

Wydział Chemii UJ powstał w 1981 roku, choć za datę narodzin chemii uniwersyteckiej w Krakowie uważa się rok 1783. Obecnie składa się z 12 zakładów. Oferuje studia I, II i III stopnia m.in. na kierunkach chemia, chemia medyczna, ochrona środowiska, chemia środowiskowa i biologia środowiska. W ramach studiów realizuje nowoczesne programy nauczania i zapewnia dostęp do aparatury badawczej na najwyższym, światowym poziomie. Absolwenci są chętnie zatrudniani w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, inspektoratach ochrony środowiska, stacjach monitoringu środowiska, pracowniach konserwacji dzieł sztuki czy szkolnictwie.

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną, produkty chemii kosmetycznej i gospodarczej, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej i Myślenicach. BASF jest partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudnia ponad 700 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2016 roku wyniosły prawie 800 milionów euro.

Źródło: www.uj.edu.pl