Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + dofinansowanie projektów wdrożeniowych UJ

nowy projekt CTT CITTRU gwarantuje finansowanie badań realizowanych przez naukowców wszystkich dyscyplin naukowych UJ

Logo Inkubator Innowacyjności Plus

Informacja: 

W związaku z wyczerpaniem środków przewidzianych na finansowanie prac przedwdrożeniowych w 2017 roku  o dofinansowanie mogą się ubiegać wnioski, których kosztorysy dotyczą wyłącznie wydatków przewidzianych na 2018 rok. 

 

Uniwersytet Jagielloński w latach 2017-2018 realizuje projekt „Inkubator innowacyjności+” w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator innowacyjności+”. Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

W ramach Projektu finansowane będą działania związane z realizacją procesu komercjalizacji, dla prac przedwdrożeniowych opracowanych przez zespoły badawcze UJ i mające wpływ na podniesienie poziomu gotowości innowacji do komercjalizacji, takie jak:

  • wykonanie prototypu,
  • przeprowadzenie badań typu proof of concept,
  • weryfikację eksperymentalną cech Innowacji,
  • przeprowadzenie innych badań zwiększających potencjał komercyjny innowacji i umożliwiających oraz optymalizujących proces jej wdrożenia lub zwiększających poziom gotowości do wdrożenia lub możliwość praktycznego zastosowania.

Rekrutacja wniosków do projektu będzie prowadzona w terminie od 10 maja 2017 roku do 30 września 2018 roku lub do dnia wyczerpania środków w Projekcie.

Realizacja projektu przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności na świecie oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym Uczelni, a otoczeniem gospodarczym.

Zachęcamy do zapoznania z dokumentacją rekrutacyjną i zapraszamy do składania wniosków.

 

 

  1. Tryb kwalifikacji Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego do dofinansowania w ramach realizacji prac przedwdrożeniowych ze środków projektu „Inkubator innowacyjności+”

  2. Wzór wniosku 

  3. Wzór sprawozdania