Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ - jedyna polska uczelnia w rankingu Reuters'a!

Uniwersytet Jagielloński, to jedyna polska uczelnia, która znalazła się na opublikowanej przez Reuters w dniu 3 maja liście 100 Najbardziej Innowacyjnych Europejskich Uczelni 2017. UJ w tegorocznym rankingu jest na 90 pozycji - o dwa miejsca wyżej niż w roku 2016.

Logo Reuters pomarańczowe kółka

Uniwersytet Jagielloński, to jedyna uczelnia z Europy Środkowo – Wschodniej, która znalazła się na opublikowanej przez Reuters w dniu 3 maja liście 100 Najbardziej Innowacyjnych Europejskich Uczelni 2017. UJ w tegorocznym rankingu jest na 90 pozycji – o dwa miejsca wyżej niż w roku 2016. Obecność Uniwersytetu Jagiellońskiego w rankingu Reuters, to pośrednio wynik działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ, które odpowiada m.in. za zgłoszenia patentowe.

Publikacja rankingu poprzedzona była szczegółową analizą uczelni według wskaźników określających innowacyjność danej instytucji. Metodologia ta obejmuje m.in. liczbę patentów zarejestrowanych w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, stosunek zgłoszeń patentowych do dotacji (sukces uczelni w aplikowaniu i realizacji projektów, których rezultatami są zgłoszenia patentowe), odsetek patentów o zasięgu międzynarodowym (zgłoszenie patentu w kilku krajach, szczególnie w USA, czy Japonii wskazuje na wysoki potencjał wdrożeniowy  wynalazku), całkowita liczba cytowań związanych z patentami (wysoka liczba cytowań oznacza że wynalazek ma znaczący wpływ na prace badawczo-rozwojowe), wskaźnik dot. analizy wpływu patentu na dalszy rozwój badań. Ważnym wskaźnikiem jest także łączna liczba artykułów dot. wynalazków w czasopismach, a także wskaźnik dot. wspólnych artykułów naukowych jednostki we współpracy z przemysłem (współautorami obok naukowców są przedstawiciele przemysłu).

Najwyżej w rankingu Reuters’a został oceniony KU Luven – belgijski uniwersytet z 600-letnią tradycją, który już drugi raz zajmuje w rankingu pierwszą pozycję (w 2015 roku wydatki na badania naukowe KU Luven przekroczyły 454 milionów €, a portfel patentowy Uczelni obejmuje obecnie 586 patentów – w tym znaczna ich ilość jest o zasięgu międzynarodowym). Kolejne miejsca na liście zajęły dwie uczelnie z Wielkiej Brytanii: Imperial College London (2), University of Cambridge (3), na czwartej pozycji uplasował się  Technical University of Munich.

Cały ranking dostępny jest na stronie: http://www.reuters.com

Gratulujemy zwycięzcom, trzymamy kciuki za inne polskie uczelnie, by inwestowały czas i pieniądze w innowacyjne badania oraz mamy nadzieję, że pozycja Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie rosła szybciej i w następnym roku skok będzie jeszcze bardziej znaczący!