Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ - Samsung: porozumienie dotyczące rozwoju technologii

Porozumienie pozwoli aktywną współpracę badawczo-rozwojową, naukowo-badawczą oraz dydaktyczną między instytucjami.

 

Kulki newtonaPorozumienie Uniwersytetu Jagiellońskiego i firmy Samsung, podpisane 14 marca w sali Senackiej Collegium Novum, zakłada współpracę badawczo-rozwojową, naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Umowę podpisali prorektor UJ ds. rozwoju prof. Dorota Malec i dyrektor zarządzający Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung Electronics Polska Youngmin Lee.

Samsung, wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie oraz zapewniając współpracę środowiska akademickiego z otoczeniem gospodarczym, planuje współpracować z Uniwersytetem Jagiellońskim przy projektach badawczo-rozwojowych w celu pobudzania innowacyjności i transferu wiedzy. Porozumienie zakłada długofalowe współdziałanie przy opracowywaniu i rozwijaniu projektów z dziedziny nowych technologii, komunikacji, jak i wymiany w tym zakresie zdobytych doświadczeń oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów.

- Podpisane dzisiaj porozumienie ma istotne znaczenie dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ współpraca z firmami, o takim potencjale jak Samsung, umożliwia zbliżenie wiedzy uniwersyteckiej i praktyki gospodarczej oraz efektywny transfer wiedzy. Daje ono uczelni możliwość realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez partnera biznesowego i odpowiadających na jego problemy. Współdziałanie z jednym z globalnych liderów z branży technologicznej otworzy przed naukowcami nowe wyzwania badawcze i umożliwi udział w tworzeniu najbardziej innowacyjnych technologii. Być może będą mieli tym samym swój wkład w powstanie nowych, użytecznych rozwiązań zastosowanych w urządzeniach używanych na co dzień przez miliony ludzi - mówi prof. Dorota Malec i dodaje:

- Liczymy również na możliwość wspólnego z firmą Samsung identyfikowania potrzeb w dziedzinie kształcenia specjalistów i współpracę w zakresie dydaktyki, co podniesie atrakcyjność Uniwersytetu Jagiellońskiego wśród przyszłych studentów.

- Ścisła współpraca z najlepszymi uczelniami w Polsce, wśród których znajduje się Uniwersytet Jagielloński, jest jednym z priorytetów naszego Centrum. Mamy nadzieję, że zainicjowane wspólne działania pozwolą na osiągnięcie w przyszłości istotnych wzajemnych korzyści, a prowadzone projekty będą punktem wyjścia do długofalowej i strategicznej współpracy między firmą Samsung a Uniwersytetem Jagiellońskim - powiedział dyrektor zarządzający Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung Electronics Polska Youngmin Lee.

Konkretne formy współpracy będą określane w odrębnych umowach szczegółowych. W pierwszej kolejności współpraca badawcza będzie się odbywała przede wszystkim z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (WMiI UJ). Samsung będzie przekazywać uczelni listy obszarów tematycznych wskazujących kierunki badań, w ramach których firma jest zainteresowana wspólnymi projektami, a WMiI UJ będzie przygotować w swoje propozycje projektowe. Na podstawie tych uzgodnień Samsung zamierza finansować realizację kilkumiesięcznych projektów typu Proof of Concept, a następnie dłuższych projektów badawczych.