Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SOOIPP publikacja m.in. o sukcesach UJ w komercjalizacji

Stowarzyszenie organizatorów ośrodkó innowacji i przedsiębiorczości w Polsce

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wydało publikację opisującą dobre praktyki uczelnianych centrów transferu technologii i spółek celowych w zakresie efektywnej komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych przez polskie uczelnie. 

Wśród ośrodków, które przygotowały Dobre Praktyki znalazły się również Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Politechniki Krakowska, Gdańska i Białostocka, Uniwersytet Warszawski, Łódzki i Śląski, Akademia Morska w Szczecinie, Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Wrocławski Park Technologiczny. 

Elementem zamykającym zadanie była konferencja (w dniu 21 listopada w Warszawie) poświęcona czynnikom sukcesu i barierom w efektywnej komercjalizacji wiedzy i technologii. W konferencji uczestniczyło łącznie ok 120 uczestników reprezentujących zarówno środowiska naukowe i studenckie, jak i ośrodki innowacji. Prelegenci Centrów Transferu Technologii i uczelnianych spółek celowych podzielili się doświadczeniami z realizacji procesów komercjalizacyjnych uwieńczonych sukcesem. 

Na stronie http://www.sooipp.org.pl/n/128  można zapoznać się z relacją z części spotkania, pobrać prezentacje i publikację pt. Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych - w tym również prezentację CITTRU. 

zapraszamy do lektury