Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla CITTRU

CITTRU zostało uhonorowane Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii "Uczelnie", za kompleksowe wparcie Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z biznesem.

Krystian Gurba odbiera nagrodę

Podczas uroczystej gali 21 października CITTRU zostało uhonorowane Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii "Uczelnie", za kompleksowe wparcie Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z biznesem.  

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 to wyróżnienie, które jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Przyznane nagrody stanowią docenienie nowatorskich inwestycji i  innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcami nagrody są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja „Rzecz o Innowacjach”, ukazująca się na łamach „Pulsu Biznesu”.

Wyróżnienia w ramach „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016” wręczono w sześciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, samorządy, innowacyjne firmy, państwowe jednostki budżetowe oraz fundacje. Wybór laureatów odbywał się w oparciu o realizowane przed dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego.

Pod uwagę brana była również dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności. Dane uwzględniane przy końcowych rozstrzygnięciach pochodziły z ankiet weryfikacyjnych – przesłanych przez nominowane podmioty. Przy wyborze kierowano się również kwestią dotarcia z projektem do jak najszerszego grona opinii publicznego. Wynika to z wymogów, które stawia Unia Europejska w kwestii promocji projektów unijnych.

W imieniu CTT CITTRU nagrodę odebrał Zastępca Dyrektora - Krystian Gurba. 

więcej: Gala Inteligentnego Rozwoju

 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016      List nominacyjny 2016