Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PACTT: Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii

Pierwsza ogólnopolska organizacja zrzeszająca przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej.

www.pactt.plPACTT czyli Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii to pierwsza ogólnopolska organizacja zrzeszająca przedstawicieli  uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Organizacja powstała przy udziale CTT CITTRU w 2015.

Jej główne zadania to: 

  • Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich.
  • Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
  • Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii.
  • Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
  • Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:
- inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym
- inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
- opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.
 
PACTT stale powiększa liczbę ucestników. Wiecej o dziAłalności organizacji, planowanych wydarzeniach i programie na stronie http://www.pactt.pl/.