Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński poszukuje inwestora

Brokerzy CITTRU poszukują inwestora dla dwóch innowacyjnych układów elektronicznych opracowanych przez naukowców Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Układy elektroniczneUniwersytet Jagielloński opracował dwa innowacyjne układy elektroniczne pełniące rolę tzw. analog front end czułych obwodów pomiarowych współpracujących z detektorami promieniowania: przedwzmacniacz ładunkowy oraz układ do gromadzenia i pomiaru wolnozmiennego ładunku elektrycznego. Układy te zawierają na wejściu komplementarną parę tranzystorów JFET, mają zabezpieczone wejście przed uszkodzeniem na skutek przepięć i wyładowań powstających w podłączonym do wejścia detektorze, zapewniając ochronę bez pogarszania własności szumowych wzmacniacza. Charakteryzują się bardzo wysoką czułością i dokładnością. Obie konstrukcje mają status wynalazku i Uniwersytet poszukuje chętnych do licencjonowania tych opracowań.

 

Przedwzmacniacz przeznaczony jest do współpracy z detektorem cząstek jonizujących (np. cząstek elementarnych, promieniowania gamma lub X). Sensory te wykrywają je na podstawie pomiaru ładunku w ośrodku, który wypełnia detektor. Stosowane są detektory stałociałowe (detektor półprzewodnikowy), jak i ciekłe i gazowe. Obecnie w zastosowaniach medycznych coraz częściej stosuje się wielodetektorowe systemy gazowe.

Najdokładniejszą elektroniczną metodą pomiaru ładunku jest jego przeniesienie na pojemność sprzęgającą przedwzmacniacza ładunkowego. Do tego celu wykorzystuje się pojawienie się wielkiej pojemności dynamicznej na wejściu przedwzmacniacza, która jest wynikiem efektu Millera. Tak więc wejście przedwzmacniacza jest podłączone równolegle do określonego, mierzącego generowany ładunek, detektora. W ten sposób, w przypadku silnych zmian napięcia na detektorze, współpracujący z nim układ elektroniczny staje się narażony na przeciążenie i uszkodzenie.

Zmiany napięcia na detektorze mogą mieć wiele przyczyn. Najczęstsze to uszkodzenie zasilacza wysokiego napięcia, bądź zmiana warunków pracy detektora, np. spadek ciśnienia gazu i zachodzące w konsekwencji wyładowanie. Takie zmiany, w przypadku braku zabezpieczeń w układach elektronicznych z reguły doprowadzają do uszkodzenia, bądź zniszczenia kosztownych układów elektronicznych. Z tego powodu stosuje się różne zabezpieczenia. Niestety ich dodanie do czułych obwodów wejściowych powoduje z reguły psucie własności metrologicznych układu, na przykład wzrost szumów pogarszający dokładność pomiaru.

wiecej: Elektronika B2B

więcej: www.scienceparket.uj wynalazek UJ  nr 221 "Nowe rozwiązania w elektronice"