Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsza komercjalizacja nowego leku opracowanego na UJ!

Interdyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Centre National de la Recherche Scientifique i Uniwersytetu Montpellier (Francja) opracował nową grupę związków o działaniu terapeutycznym na ośrodkowy układ nerwowy.

Interdyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Centre National de la Recherche Scientifique i Uniwersytetu Montpellier (Francja) opracował nową grupę związków o działaniu terapeutycznym na ośrodkowy układ nerwowy.

Rezultaty projektu zostały sprzedane w formie licencji hiszpańskiej firmie Spherium Biomed. Celem licencjobiorcy jest prowadzenie dalszych badań ukierunkowanych na opracowanie nowego leku dla terapii chorób o podłożu neurodegeneracyjnym np. choroby Alzheimera. Umowa licencyjna została wynegocjowana przez CTT CITTRU, odpowiedzialne za komercjalizację własności intelektualnej opracowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ze strony UJCM badania koordynował dr hab. Paweł Zajdel z Katedry Chemii Farmaceutycznej (kierownik: prof. Maciej Pawłowski), we współpracy z naukowcami z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, prof. Piotrem Popikiem i prof. Andrzejem Bojarskim oraz z Uniwersytetu Montpellier, prof. Jeanem Martinezem, prof. Gillesem Subrą i dr Frederykiem Lamaty.

Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwszy projekt „lekowy" skomercjalizowany przez UJ.

Okazją do spotkania zespołu wynalazców była uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UJ profesorowi Jeanowi Martinezowi z Uniwersytetu Montpellier. (link do hc JM)

Zdjęcie grupowe uczestników wydarzenia

Na zdjęciu, od lewej: Jacek Sapa (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego), Radosław Rudź (CITTRU), Gabriela Konopka-Cupiał (CITTRU), Thierry Guichoux (Konsul Generalny Francji w Krakowie), Anna Wesołowska (UJCM), Gilles Subra (UM), Maciej Pawłowski (UJCM), Jean Martinez (UM), Frédéric Lamaty (CNRS), Katarzyna Grychowska (UJCM), Andrzej Bojarski (IF PAN),  Paweł Zajdel (UJCM), Tomasz Kos (IF PAN). Twórcy nieobecni na zdjęciu: Anna Partyka (UJCM), Xavier Bantreil (UM), Evelina Colacino (UM), Grzegorz Satała (IF PAN), Piotr Popik.

Więcej informacji na temat CTT CITTRU UJ i technologii w www.sciencemarket.pl